Regulamin losowania i konkursu

 • Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród (rowery) jest udział dziecka do 15 roku życia w zawodach dzieci lub w maratonie na dystansie Mini.
 •  Losowanie odbywa się według określonej kolejności:
  – pokazywana jest nagroda,
  – następnie wyciągana jest karta zgłoszeniowa,
  – wylosowana osoba musi udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 •  Nagrodę odbiera wyłącznie dziecko wylosowane, obecne w trakcie losowania.
 •  Zawodnik zdyskwalifikowany w trakcie zawodów nie bierze udziału w losowaniu.
 • W sprawach spornych głos decydujący należy do organizatora.