Regulamin losowania i konkursu „Mini Michałki” 2018

  • Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród (rowery) jest ukończenie przez dziecko do 15 roku życia zawodów rowerowych dla dzieci lub maratonu na dystansie Mini.
  • Losowanie odbywa się według określonej kolejności-pokazywana jest nagroda ,następnie wyciągana jest karta zgłoszeniowa. Wylosowana osoba musi udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  • Nagrodę odbiera wyłącznie dziecko wylosowane, obecne w trakcie losowania.
  • Zawodnik zdyskwalifikowany w trakcie zawodów nie bierze udziału w losowaniu.
  • W sprawach spornych głos decydujący należy do organizatora.