Regulamin zawodów dla dzieci

Cel imprezy

 • Propagowanie kolarstwa jako sposobu na spędzanie wolnego czasu.

 • Zachęcanie dzieci i młodzież do zainteresowania się kolarstwem.

 • Promocja walorów turystycznych gminy Wieleń.

 • Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży.

Termin i miejsce zawodów

 • Zawody odbędą się dnia 22 września 2018 roku na stadionie im. Józefa Nojiego w Wieleniu.

 • Start pierwszej kategorii przewidziany jest na godzinę 10.35.

 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 8.30 w biurze na stadionie.

Organizator

Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” działający przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

Uczestnictwo

 • Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież urodzeni w 2003 roku i młodsi posiadający pisemną zgodę rodziców, aktualne badania lekarskie, legitymacje szkolną( młodzież szkolna).

 • Uczestnicy ubezpieczeni są na koszt własny, klubów, szkół.

Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Zawody zostaną przeprowadzone na powtarzających się pętlach( 700 m) na stadionie w Wieleniu.

 • Nawierzchnia utwardzona trawiasto- żużlowa.

 • Kategorie wiekowe.

 • 1-6 lat ( dz i chł)- 1 pętla (mniejsza)

 • 7-9 lat ( dz ) – 1 pętla

 • 7-9 lat (chł ) – 2 pętle

 • 10-12 lat ( dz) – 2 pętle

 • 10-12 lat (chł ) – 3 pętle

 • 13-15 lat (dz ) – 3 pętle

 • 13-15 lat (chł ) – 4 pętle

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii w zależności od frekwencji.

Nagrody

Po zawodach o godzinie 12.30 odbędzie się dekoracja zwycięzców. Po dekoracji odbędzie się konkurs ( zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty ). Nagrodami w konkursie są dwa wysokiej klasy rowery.

Sponsorzy

 • Marek Słomczyński

 • Rowerownia – sklep rowerowy w Poznaniu.

 • Patria-Top Wieleń

 • Duda Cars-Mercedes

 • Kettler Wieleń.

 • Kamex Wieleń.

 • Polskie Towarzystwo Leśne.

 • Urząd Miejski w Wieleniu

 • UKS Płomień

Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską ustala organizator.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie zawodów oraz wypadki spowodowane podczas wyścigów.

 • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku sztywnego.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów.