Regulamin zawodów dla dzieci „Mini Michałki” 2018

Cel imprezy

 • Propagowanie kolarstwa jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. * Zachęcanie dzieci i młodzież do zainteresowania się kolarstwem.
 • Promocja walorów turystycznych gminy Wieleń.
 • Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży.

​Termin i miejsce zawodów

 • Zawody odbędą się dnia 22 września 2018 roku na stadionie im. Józefa Nojiego w Wieleniu.
 • Start pierwszej kategorii przewidziany jest na godzinę 10.35.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 8.15- 10.15 w biurze zawodów dla dzieci na stadionie.

Organizator

Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” działający przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

Uczestnictwo

 • Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież urodzeni w 2003 roku i młodsi posiadający pisemną zgodę rodziców, aktualne badania lekarskie, legitymacje szkolną( młodzież szkolna).
 • Uczestnicy ubezpieczeni są na koszt własny, klubów, szkół.

Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Zawody zostaną przeprowadzone na powtarzających się pętlach( 700 m) na stadionie w Wieleniu.
 • Nawierzchnia utwardzona żużlowo-trawiasta
 • Kategorie wiekowe.

1-6 lat ( dz ) – 1 pętla (mniejsza – 400m)
1-6 lat ( chł ) – 1 pętla ( mniejsza – 400m)
7-9 lat ( dz ) – 1 pętla
7-9 lat ( chł ) – 1 pętla
10-12 lat ( dz) – 2 pętle
10-12 lat ( chł ) – 2 pętle
13-15 lat ( dz ) – 3 pętle
13-15 lat ( chł ) – 3 pętle

           * Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii i dystansu w zależności od frekwencji.

Nagrody

Po zawodach o godzinie 12.30 odbędzie się dekoracja zwycięzców. Po dekoracji odbędzie się konkurs ( zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty ). Nagrodami w konkursie są wysokiej klasy rowery.

Sponsorzy

 • Marek Słomczyński
 • „Rowerownia” – sklep rowerowy w Poznaniu.
 • Patria-Top Wieleń
 • Kamex Wieleń
 • Polskie Towarzystwo Leśne
 • Urząd Miejski w Wieleniu
 • UKS Płomień

Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską ustala organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie zawodów

  oraz wypadki spowodowane podczas wyścigów.

 • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku sztywnego.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów.