Regulamin zawodów dla dzieci „Mini Michałki” 2019

Cel imprezy

 • Propagowanie kolarstwa jako sposobu na spędzanie wolnego czasu.
 • Zachęcanie dzieci i młodzież do zainteresowania się kolarstwem.
 • Promocja walorów turystycznych gminy Wieleń.
 • Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży.

​Termin i miejsce zawodów

 • Zawody odbędą się dnia 21 września 2019 roku na stadionie im. Józefa Nojiego w Wieleniu.
 • Start pierwszej kategorii przewidziany jest na godzinę 10.35.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 8.15- 10.15 w biurze zawodów dla dzieci na stadionie.

Organizator

Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” działający przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

Uczestnictwo

 • Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież urodzeni w 2004 roku i młodsi posiadający pisemną zgodę rodziców, aktualne badania lekarskie, legitymacje szkolną (młodzież szkolna).
 • Uczestnicy ubezpieczeni są na koszt własny, klubów, szkół.

Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Zawody zostaną przeprowadzone na powtarzających się pętlach (700 m) na stadionie w Wieleniu.
 • Nawierzchnia utwardzona żużlowo-trawiasta
 • Kategorie wiekowe.
  • 1-6 lat (dz) 2013 i młodsze- 1 pętla (mniejsza – 400m)
  • 1-6 lat (chł) 2013 i młodsi – 1 pętla (mniejsza – 400m)
  • 7-9 lat (dz) 2012 – 2010     – 1 pętla
  • 7-9 lat (chł) 2012 – 2010     – 1 pętla
  • 10-12 lat (dz) 2009 – 2007    – 2 pętle
  • 10-12 lat (chł ) 2009 – 2007   – 2 pętle
  • 13-15 lat (dz) 2006 – 2004    – 3 pętle
  • 13-15 lat (chł) 2006 – 2004   – 3 pętle
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii i dystansu w zależności od frekwencji.

Nagrody

Po zawodach o godzinie 12.30 odbędzie się dekoracja zwycięzców. Po dekoracji odbędzie się konkurs (zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty). Nagrodami w konkursie są między innymi wysokiej klasy rowery.

Sponsorzy

 • Urząd Miejski w Wieleniu
 • Pan Marek Słomczyński
 • Firma Brenderup
 • Patria-Top Wieleń
 • Kamex Wieleń
 • Ludwig Czekolada Tuczno
 • Pan Feliks Łaszcz (Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego)
 • Foto Karolina Wieleń 
 • Polskie Towarzystwo Leśne
 • Pan Szymon Rojewski
 • UKS Płomień

Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską ustala organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie zawodów oraz wypadki spowodowane podczas wyścigów.
 • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku sztywnego ( istnieje możliwość wypożyczenia kasku na stadionie).
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów.